Słownik pojęć

Aplikacja hybrydowa

Aplikacja stworzona jednocześnie na kilka systemów, przy czym jedna część kodu jest wspóldzielona, a druga jest pisana indywidualnie pod poszczególny system. Przykładem technologii, dzięki której możemy napisać taką aplikację jest React Native.

słownik